Інформація щодо складання Звіту про підвищення кваліфікації адвокатів

ШАНОВНІ АДВОКАТИ!

Складання Звіту про підвищення кваліфікації адвокатів поширюється на адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність у формах, визначених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також помічників адвокатів, які здійснюють свою діяльність у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і Положення про помічника адвоката, в частині права підвищувати свою кваліфікацію на заходах з підвищення кваліфікації адвокатів України і отримання за результатами відповідного сертифікату.

На адвокатів, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено, обов’язок щодо підвищення кваліфікації не поширюється. У випадку поновлення адвокатської діяльності, право на заняття якою було зупинено на рік і більше, адвокат проходить спеціальні курси підвищення кваліфікації за програмою та у порядку, розробленими Вищою школою адвокатури НААУ. Адвокат проходить зазначені курси протягом шести місяців з моменту поновлення права на заняття адвокатською діяльністю.

.

.

ІНФОРМАЦІЯ  ЩОДО  НОВОГО  ПОРЯДКУ ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ  АДВОКАТАМИ

Згідно нової   редакції Порядку підвищення  кваліфікації адвокатів України (далі «Порядку»), затвердженої  рішенням  Ради  адвокатів України  від 14  лютого  2019 року адвокати, які  набули  статус  адвоката, в   перший рік  зобов,язані  пройти  Модульну   программу «Молодий  адвокат», яку  розробляє та  реалізовує Вища  школа  адвокатури (п.19 Порядку)

Адвокати, які набули  статусу  адвоката,  в  перші  три  роки  зобов,язані підвищувати кваліфікацію  на  рівні  16  години (  п.20 Порядку).

Всі  адвокати, за  виключенням  адвокатів,зазначений  у п.20 Порядку, зобовязані  підвищувати  кваліфікацію адвоката  на  рівні  10  годин  на  рік.

Адвокат  за  рік  має отримати  не  менше ніж 2  залікових бали за  навчання  з  питань правил  адвокатської етики та   стандартів  професійної діяльності.

Звітним  роком  з  підвищення  кваліфікації  адвокатів є календарний  рік, з 1  січня  по  31  грудня кожного  року. Вищою  школою  адвокатури  НААУ ведеться особиста  картка  обліку  залікових балів кожного адвоката.

Адвокати  мають  право  обирати  види  підвищення  кваліфікації,брати  участь у  будь-яких  заходах з  підвищення  кваліфікації  адвокатів, що  проводиться операторами підвищення  кваліфікації  незалежно  від  регіону  його  проведенняі з  отриманням  відповідних  сертифікатів за   умови  їх  реєстрації на  такий  захід  оператором,  що його  проводить.

Адвокату  згідно  п. 29  Порядку зараховуються академічні години та/або залікові бали підвищення кваліфікації, отримані  на  відповідних  заходах, проведених  та/або визнаних організацією-підписантом  Меморандуму ССВЕ «Про  взаємне визнання транскордонного підвищення кваліфікації.

У  разі, якщо  адвокат  підвищує  кваліфікацію відповідно  до п. 29 Порядку  адвокат зобовязаний  самостійно  зберігати  сертифікати (інші  підтверджуючі  документи) та  матеріали   про  участь  у  заходах  з  підвищення  кваліфікації,  сертифікати  про  проходження  навчання  за  професійними  программами  підвищення  кваліфікації адвокатами,  інші  документи,що  підтверджують підвищення  його  кваліфікації   протягом  поточного  року. Інформація  про такі види підвищення кваліфікації надається  у Вищу  школу  адвокатури не  пізніше  31  січня  кожного року.

Адвокатам, які  виконали вимоги  щодо підвищення кваліфікації Вищою школою адвокатури  НААУ  видається електронний  сертифікат про  підвищення кваліфікації (направляється  на  електронну  адресу адвоката) з відповідним внесенням такої інформації до ЄРАУ. Форма  сертифікату затверджується  Вищою  школою  адвокатури НААУ.