Вітаємо вас на сайті Ради адвокатів Сумської області!

Формування правової держави і громадянського суспільства в Україні неможливо без створення гарантій захисту прав та законних інтересів людини та громадянина, без забезпечення умов для ефективного функціонування такого специфічного демократичного інституту, як адвокатура. Конституція України закріплює право кожного на захист від обвинувачення і надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах. Організація та принципи діяльності адвокатури визначаються Законом України «Про адвокатуру та адвокатьську діяльність», згідно якого, адвокатура України — недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представницва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі.  Інформаційно-методичне забезпечення адвокатів регіону здійснює Рада адвокатів Сумської обасті, яка спияє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів регіону.