Інформація щодо нового порядку підвищення кваліфікації адвокатами

Згідно нової   редакції Порядку підвищення  кваліфікації адвокатів України (далі «Порядку»), затвердженої  рішенням  Ради  адвокатів України  від 14  лютого  2019 року (Порядок набирає чинності 01 квітня 2019 року)    адвокати, які  набули  статус  адвоката, в   перший рік зобов’язані  пройти  Модульну   програму «Молодий  адвокат», яку  розробляє та  реалізовує Вища  школа  адвокатури (п.19 Порядку)

Адвокати, які набули  статусу  адвоката,  в  перші  три  роки  зобов’язані підвищувати кваліфікацію  на  рівні  16  години (  п.20 Порядку).

Всі  адвокати, за  виключенням  адвокатів, зазначених  у п.20 Порядку, зобов’язані  підвищувати  кваліфікацію адвоката  на  рівні  10  годин  на  рік.

Адвокат  за  рік  має отримати  не  менше ніж 2  залікових бали за  навчання  з  питань правил  адвокатської етики та   стандартів  професійної діяльності.

Звітним  роком  з  підвищення  кваліфікації  адвокатів є календарний  рік, з 1  січня  по  31  грудня кожного  року. Вищою  школою  адвокатури  НААУ ведеться особиста  картка  обліку  залікових балів кожного адвоката.

Адвокати  мають  право  обирати  види  підвищення  кваліфікації, брати  участь у  будь-яких  заходах з  підвищення  кваліфікації  адвокатів, що  проводиться операторами підвищення  кваліфікації  незалежно  від  регіону  його  проведення і з  отриманням  відповідних  сертифікатів за   умови  їх  реєстрації на  такий  захід  оператором,  що його  проводить.

Адвокату  згідно  п. 29  Порядку зараховуються академічні години та/або залікові бали підвищення кваліфікації, отримані  на  відповідних  заходах, проведених  та/або визнаних організацією-підписантом  Меморандуму ССВЕ «Про  взаємне визнання транскордонного підвищення кваліфікації.

У  разі, якщо  адвокат  підвищує  кваліфікацію відповідно  до п. 29 Порядку  адвокат зобов’язаний  самостійно  зберігати  сертифікати (інші  підтверджуючі  документи) та  матеріали   про  участь  у  заходах  з  підвищення  кваліфікації,  сертифікати  про  проходження  навчання  за  професійними  програмами  підвищення  кваліфікації адвокатами,  інші  документи, що  підтверджують підвищення  його  кваліфікації   протягом  поточного  року. Інформація  про такі види підвищення кваліфікації надається  у Вищу  школу  адвокатури не  пізніше  31  січня  кожного   року.

Адвокатам, які  виконали вимоги  щодо підвищення кваліфікації Вищою школою адвокатури  НААУ  видається електронний  сертифікат про  підвищення кваліфікації (направляється  на  електронну  адресу адвоката) з відповідним внесенням такої інформації до ЄРАУ. Форма  сертифікату затверджується  Вищою  школою  адвокатури НААУ.

Таким  чином, адвокати, у яких  станом  на 1  квітня 2019  року (день набрання чинності новим Порядком підвищення кваліфікації адвокатів)   стаж адвокатської  діяльності  становить  менше  трьох  років,  мають у  2019  році   та  в  подальшому до  набуття  трирічного  стажу  набирати щорічно 16 балів  на  заходах  з  підвищення  кваліфікації  адвокатів.

Адвокати,  які мали  стаж  адвокатської  діяльності  станом  на  1  квітня  2019  року  менше  одного  року (тобто  отримали  свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після  1  квітня  2018  року)  мають  пройти  Модульну   програму «Молодий  адвокат», яку  розробляє та  реалізовує Вища  школа  адвокатури (п.19 Порядку).

Адвокати, які  підвищували  свою  кваліфікацію  з  1  січня  2019  року  по  30  червня  2019  року  мають подати  до Ради  адвокатів  Сумської  області  картки  обліку  залікових  балів  за  формою,  яка  була  передбачена  в  попередній  редакції  Порядку.

Із 1  липня  2019  року всі  залікові  бали  будуть  обліковуватись  автоматично  при  реєстрації на  єдиному  сайті  з  підвищення  кваліфікації: cpd.hsa.org.ua