До уваги адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність на території Сумської області!

Повідомляємо, що рішенням Ради  адвокатів України від 04.08.2017 року було внесено зміни  до  пункту 3.1.7.  ст. 3 («Відомості,  які вносяться   до  ЄРАУ») Порядку  ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням  Ради  адвокатів України  від  17.12.12року  № 26  з  наступними  змінами  та доповненнями, згідно з яким Рада  адвокатів України вирішила  за  необхідне  доручити радам  адвокатів  регіонів  (адміністраторам бази  даних  ЄРАУ на  Першому  рівні) провести відповідну  персональну звірку у розрізі кожного адвоката з метою  одержання  інформації  щодо  документів, підтверджуючих  робоче  місце  адвоката, у  разі  встановлення  факту  їх  відсутності (не  повного  подання), привівши таким  чином  у  відповідність відомості, які містяться у  ЄРАУ.

Виходячи  з  цього адвокатам, які  подавали (підтверджували)  інформацію стосовно  себе  для  внесення  відомостей у ЄРАУ  до  березня  2014  року,  слід  подати  до  Ради  адвокатів  Сумської  області  (40000,  м.Суми, вул. Петропавлівська, 68) заяву про підтвердження місця здійснення адвокатської діяльності та копії документів,  що  підтверджують  право  власності, користування/володіння  приміщенням, де  здійснюється  адвокатська  діяльність на  виконання п.3.2 Порядку.

До  заяви  необхідно  додати  копію  одного  з таких документів: копію договору  оренди, копію свідоцтва про право власності або витягу про реєстрацію права власності,  копію  договору  купівлі-продажу  на  ім’я адвоката  чи  члена  його  сім‘ї ( у  цьому  випадку необхідно надати і  копію документу,  яким  підтверджується  реєстрація  шлюбу  чи  родинні зв’язки з  власником  приміщення),  копію  паспорту  у   разі  здійснення  адвокатської  діяльності  за  місцем  реєстрації тощо.

Звертаємо  увагу  адвокатів  на  те,  що  до  вказаної  вище  заяви крім вказаних вище документів слід  додати копію  свідоцтва  на  право  заняття адвокатською  діяльністю, а  також  вказати  в  заяві свою  електронну  адресу.

 

Документи просимо надати в строк до 05 листопада 2017 року (зразок заяви додається). 

 

Рада адвокатів

Сумської області

 

 

                    РАДІ  АДВОКАТІВ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                        Адвоката  _________________________

                                                        __________________________________,

                                                        мешк.за  адресою:__________________

                                                        ___________________________________

___________________________________,

                                                        свідоцтво №__________,видане «___»  _______  року

КДКА  ____________  обл.,

                                                        електронна  адреса _________________

 

 

 

                                               З  А  Я  В  А

 

Я, адвокат ______________________________________________, підтверджую адресу місця здійснення мною адвокатської діяльності копією наступного (наступних) документів:

  • ____________________________________________________________;
  • ____________________________________________________________.

 

Додаток:

1. Копія  свідоцтва  про  право  на  заняття  адвокатською діяльністю.

  1. Копія ____________________________________________.
  2. Копія ___________________________________________

 

«___»____________2017 року

 

Адвокат                       ___________                 (_________________)