03.07.2021 року Радою адвокатів України було прийнято рішення про внесення змін до Порядку ведення ЄРАУ

Шановні колеги!

Просимо звернути увагу, що 03.07.2021 року Радою адвокатів України було прийнято рішення про внесення змін до Порядку ведення ЄРАУ, у якому п. 3.4 викладено в новій редакції: адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. У випадку порушення вказаного терміну рада адвокатів регіону може звернутись до КДКА регіону щодо притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Також було внесено зміни до п. 4.11 Порядку ведення ЄРАУ :«4.11. у випадку надсилання адвокатом заяви про внесення будь-яких змін до відомостей, що містяться в ЄРАУ засобами поштового зв’язку, справжність підпису адвоката на заяві засвідчується нотаріально. У випадку надходження відповідної заяви за допомогою електронної пошти (електронний лист може бути прийнятий виключно, якщо він надійшов з адреси електронної пошти, яка зазначена в профайлі адвоката в ЄРАУ) така заява має бути скріплена Електронним цифровим підписом. Додатки до заяв (якщо вони передбачені цим Порядком) повинні бути завірені нотаріально (у випадку надсилання заяви засобами поштового зв’язку), або ЕЦП (у випадку надсилання заяви за допомогою електронної пошти)».

Крім цього, 03.07.2021 року Рада адвокатів  України рішенням №63 затвердила новий Порядок підвищення кваліфікації, яким передбачено, що у випадку, якщо навчальний продукт являє собою відеозапис, що не має чіткої структури курсу та не передбачає за результатами його перегляду зріз закріпленого матеріалу через тестування, то кількість залікових балів за такий вид підвищення кваліфікації дорівнює 1-му балу незалежно від кількості годин такого відеозапису. Це обмеження не стосується відеоматеріалів, які включаються в структуру онлайн-курсів з відповідною перевіркою знань. Тестування розробляються Вищою школою адвокатури НААУ відповідно до галузей права.

Тобто, згідно з новим Порядком підвищення кваліфікації тестування є обов’язковою умовою зарахування не менше 2-х балів по кожному вебінару, а тому  в подальшому всі заходи з підвищення кваліфікації будуть проводитись з обов’язковим тестуванням.

Більш детально з вказаними вище змінами ви можете ознайомитись на сайті НААУ, розділ «нормативні акти» (акти НААУ).

Рада адвокатів Сумської області